Consultări cu mediul asociativ privind modificarea Planului Strategic PAC