Consfătuirea anuală a directorilor de școli din județul Vaslui