A fost publicat ghidul pentru finanțarea de noi proiecte în cadrul apelului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară”